Poslední aktualizace: 18. prosince 2015

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Společnost CENTRUM CHODOV, a.s., se sídlem na adrese Na Příkopě 388/1, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 24206377, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 17833, jako správce, a společnost Unibail Management, SA, společnost založená a existující podle práva Francouzské republiky jako akciová společnost (société par actions simplifiée), se základním kapitálem 20.000.000 EUR, se sídlem na adrese 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paříž, Francouzská republika, zapsaná v Rejstříku obchodu a společností (Registre du Commerce et des Sociétés) Paříže pod č. 414 878 389, jako správce a zpracovatel údajů (jednotlivě „my“ v různých pádech) zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním/užíváním našich webových stránek, věrnostního programu a mobilních aplikací (společně „Služby“), ke kterým je možné přistupovat prostřednictvím různých médií nebo zařízení a které Vám zpřístupňujeme. Klademe velký důraz na ochranu osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoli informace, které umožňují identifikovat přímo nebo nepřímo konkrétní osobu.
Účelem těchto zásad ochrany soukromí (dále „Zásady ochrany soukromí”) je informovat Vás o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám poskytnete nebo sdělíte při přístupu k našim Službám nebo při používání našich Služeb.
Tyto Zásady ochrany soukromí si pečlivě prostudujte. Používáním Služeb a poskytnutím Vašich osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje, jak je stanoveno v těchto Zásadách ochrany soukromí, a dobrovolně a svobodně souhlasíte s tím, že můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, jak je stanoveno v těchto Zásadách ochrany soukromí. Pokud si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali, jak je stanoveno v těchto Zásadách ochrany soukromí, neposkytujte nám své osobní údaje. Vezměte však prosím na vědomí, že v takovém případě nemusíte získat přístup k některým funkcím Služeb nebo k některým našim Službám a/nebo nebudete moci některé funkce našich Služeb či některé z našich Služeb používat.

Služby jsou určeny uživatelům ve věku nejméně osmnáct (18) let.
Pokud není níže uvedeno jinak, uchovávají se všechny Vaše osobní údaje po dobu užívání Služeb a další 2 roky po zrušení Vašeho účtu z jakéhokoli důvodu. Berete na vědomí a souhlasíte, že zpracovávání Vašich osobních údajů bude probíhat jak automatizovaně, tak i manuálně, v elektronické i listinné podobě.

2.JAK SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE
Vaše osobní údaje shromažďujeme několika různými způsoby:
2.1Registrační údaje, které nám poskytnete. Některé naše Služby, zvláště náš věrnostní program a některé funkce dostupné prostřednictvím našich mobilních aplikací nebo webových stránek, vyžadují, abyste si u nás vytvořili účet. Pokud se rozhodnete účet vytvořit vyplněním registračního formuláře, budete požádáni, abyste zadali Vaše identifikační a kontaktní údaje (Váš titul/oslovení, jméno, příjmení, datum narození, adresu, poštovní směrovací číslo, pohlaví, telefonní číslo a adresu elektronické pošty a jakékoli další relevantní informace, které nám dobrovolně poskytnete).
2.2Registrační údaje, u nichž svolíte, aby nám je předaly sociální sítě.
Jestliže si vytvoříte účet s využitím svého účtu v sociálních sítích (tj. Facebook, Google nebo Twitter), převede nám Vaše sociální síť na základě Vašeho předem vydaného souhlasu Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, uživatelské jméno, profilový obrázek, adresu elektronické pošty, pohlaví, datum narození, vzdělání, školu, povolání), údaje o vašem bydlišti (země, město, adresa, poštovní směrovací číslo, telefonní číslo), Vaše „To se mi líbí“ (stránky, oblíbené filmy, oblíbená hudba, oblíbené TV pořady), seznam přátel a jakékoli další relevantní informace, které nám poskytnete.

2.3Osobní údaje, které shromažďujeme na základě Vašeho používání našich Služeb
(i)Když použijete věrnostní kartu, shromažďujeme a zpracováváme:
•údaje, které se vztahují k Vašemu nákupnímu profilu;
•četnost a trvání Vašich návštěv;
•údaje vztahující se k Vašemu nákupnímu chování, a
•jste-li zaregistrováni ve věrnostním programu s použitím účtu zřízeného u Vaší sociální sítě, údaje vztahující se k Vaší interakci s věrnostními Službami v takové sociální síti
(ii)Jestliže používáte naši mobilní aplikaci nebo webové stránky Služeb jako ověřený uživatel, shromažďujeme a zpracováváme:
•osobní údaje, které připojujete ke svému profilu (tj. uživatelské jméno nebo přezdívka, profilový obrázek a heslo);
•osobní údaje obsažené v obsahu, který na Službách vystavujete, který odesíláte na vzdálené zařízení, zasíláte jako příspěvek nebo jinak zpřístupňujete na Službách nebo prostřednictvím Služeb, například Vaši časovou osu, co se vám líbí, jaké knihy prohlížíte, seznam přání, seznam kontaktů;
•jste-li připojeni ke Službám pomocí svého účtu zřízeného u některé sociální sítě, údaje vztahující se k Vašim interakcím se Službami na této sociální síti;
•údaje o četnosti Vašich návštěv, o Vašich trasách a poloze v rámci nákupního centra, pokud jsme k tomu předem dostali Váš souhlas. O takovém používání se můžete dozvědět více níže v oddílu „Zjišťování polohy“;
•technické údaje.
(iii)Při návštěvě našich webových stránek můžeme používat soubory cookies a podobné technologie ke shromažďování údajů o Vašem používání našich webových stránek; o takovém použití se můžete dozvědět více níže v oddílu „Cookies“.

3.JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, používáme:
(i)ke správě a poskytování Služeb;
(ii)k rozborům Vašeho užívání Služeb a na základě Vašeho předem vydaného souhlasu spojujeme Vaše osobní údaje shromážděné z užívání našich různých Služeb (tj. věrnostní karty, našich mobilních aplikací a našich webových stránek), abychom lépe pochopili Vaše očekávání a potřeby a abychom vyvíjeli nové funkce a služby;
(iii)abychom Vám mohli zasílat sdělení a propagační materiály upravené podle Vašeho zájmu. Vaše osobní údaje budeme používat k zasílání propagačních materiálů pouze tehdy, jestliže k tomu předem dostaneme Váš souhlas. V souladu s tím dostanete při registraci k některé z našich Služeb, které shromažďují osobní údaje, příležitost udělit nám Váš souhlas s používáním Vašich osobních údajů pro účely zasílání propagačních materiálů;
(iv)k měření, zkoušení a sledování metriky a účinnosti našich Služeb, a
(v)k zajištění technického provozu Služeb a k ochraně Vašich osobních údajů před jakoukoli krádeží, ztrátou, poškozením nebo neoprávněným přístupem.

4.JAK SDÍLÍME A PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím Služeb, sdílíme takto:
(i)Sdílení s třetími stranami
Vaše osobní údaje můžeme sdílet:
•s jakýmikoli společnostmi patřícími ke stejné skupině jako my, abychom vyvíjeli a zkoušeli nové služby a funkce;
•s partnerskými značkami působícími v našem nákupním centru, abychom jim umožnili doručovat propagační materiály, o nichž si myslí, že by Vás mohly zajímat;
•s externími poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají poskytovat Vám Služby a zpracovávají pro nás Vaše osobní údaje. Takoví externí poskytovatelé Služeb budou vždy vázání povinnostmi ohledně zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů ve stejném rozsahu, jak vyplývá z těchto Zásad ochrany soukromí a platných právních předpisů. Upozorňujeme Vás, že takoví externí poskytovatelé služeb mohou mít sídlo ve Spojených státech amerických, a mohou tak přistupovat k Vašim osobním údajům odtamtud a tam je také zpracovávat. V případě takového předání Vašich osobních údajů do Spojených států amerických my nebo zpracovatelé těchto osobních údajů uzavíráme standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů přijaté Evropskou komisí, abychom zajistili dostatečnou ochranu Vašich osobních údajů při přístupu a jejich zpracování ve Spojených státech amerických;
•s našimi partnery – údaje jsou anonymizovány tak, že není možné Vás identifikovat;
•při odpovědích na žádosti nebo rozhodnutí správních nebo dohledových úřadů, na základě rozhodnutí soudu, v souvislosti s předvoláním nebo soudním řízením, je-li to potřebné ke splnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů;
•jakýmikoli nabyvateli, jsou-li osobní údaje předávány v rámci prodeje nebo jiného převodu našeho majetku nebo jeho části jiné společnosti.
(ii)Sdílení s osobami, které vyberete Vy
•Sdílení s jinými uživateli Služeb. Jakékoli údaje nebo obsah, který dobrovolně zpřístupníte prostřednictvím naší mobilní aplikace nebo webových stránek Služeb, jsou dostupné všem uživatelům Služeb. Takové Služby Vám rovněž umožňují sdílet celý Váš obsah a osobní údaje nebo jejich část s Vámi vybranými uživateli z Vašeho seznamu kontaktů tak, že změníte nastavení sdílení ve Službách.
•Sdílení se sociálními sítěmi. Jestliže se rozhodnete přistupovat ke Službám s použitím Vašeho účtu zřízeného u sociální sítě (tj. Facebook, Google nebo Twitter) nebo kliknete na jedno z vložených tlačítek nebo propojení sociálních sítí (např. tlačítko „Like” na Facebooku nebo tlačítko „+” na Googlu), které je k dispozici prostřednictvím Služeb, budete sdílet Váš obsah a osobní údaje s příslušnými sociálními sítěmi. Berete na vědomí, že takové informace mohou být zveřejněny na Vaší sociální síti pod Vaším účtem u této sociální sítě.
Berete na vědomí a souhlasíte, že používání Vašich osobních údajů sociálními sítěmi, včetně údajů sdílených se sociálními sítěmi prostřednictvím Služeb, se řídí vlastními zásadami ochrany soukromí těchto sociálních sítí. Jestliže nechcete, aby o Vás sociální sítě shromažďovaly informace, prostudujte si zásady ochrany soukromí příslušné sociální sítě a/nebo se odhlaste z příslušné sociální sítě předtím, než použijete naše Služby.

5.JAK MŮŽETE ZMĚNIT SVÉ PREFERENCE

Prostřednictvím Vašeho nastavení Služeb můžete aktualizovat své údaje na účtu, měnit nastavení profilu, přihlásit se k odběru sdělení, která od nás dostáváte, nebo se z odběru odhlásit, a nastavit své preference Služeb, včetně funkcí umožňujících zjištění polohy.
Upozorňujeme Vás, že chcete-li omezit nebo změnit přístup k Vašim osobním údajům nebo jejich sdílení se sociálními sítěmi, musíte změnit nastavení v dané sociální síti.

6.JAK OCHRAŇUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů je naší prioritou. Jestliže jako registrovaný uživatel dostanete nějaké heslo, musíte je udržovat v tajnosti, omezit přístup ke svému počítači nebo mobilnímu zařízení a po použití Služeb se odhlásit. Další informace o Vašich odpovědnosti při užívání Služeb naleznete na adrese http://www.centrumchodov.cz/W/do/centre/podminky-uzivani.
Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Upozorňujeme Vás však, že u žádného přenosu dat prostřednictvím Internetu nebo technologií pro ukládání dat nelze zaručit 100% bezpečnost.

7.JAK ZÍSKAT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM A JAK JE AKTUALIZOVAT
Přijímáme přiměřená opatření k tomu, abychom zajistili, že budete moci své osobní údaje udržovat tak, aby byly přesné a aktuální. Tímto potvrzujete, že jste byli informováni o Vašich právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zvláště o právech podle § 12 a § 21, nebo jiného relevantního právního předpisu aplikovaného na nás jako na správce dle příslušné jurisdikce, tj. že máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a že, zjistíte-li nebo domníváte-li se, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména abychom zablokovali, opravili, doplnili nebo zlikvidovali Vaše osobní údaje. Jestliže chcete tato práva uplatnit, obraťte se na nás pomocí kontaktní e-mailové adresy infocch@unibail-rodamco.com. Můžeme od Vás požadovat, abyste prokázali svou totožnost předložením identifikačního průkazu. Po ověření Vaší totožnosti odpovíme během přiměřené doby.

8.COOKIES
8.1Co jsou cookies
Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače nebo mobilního telefonu, když navštívíte nějaké webové stránky. Široce se používají k tomu, aby webové stránky fungovaly nebo fungovaly efektivněji. Cookies pomáhají webovým stránkám rozpoznat Vaše zařízení a pamatovat si informace o Vaší návštěvě webových stránek (např. váš preferovaný jazyk, velikost písma a jiné preference).
8.2Jak používáme cookies
Nepoužíváme cookies k tomu, abychom Vás individuálně sledovali nebo identifikovali. Cookies nám umožňují provozovat Služby, které požadujete, usnadňují Váš pohyb po našich webových stránkách a využívání jejich funkcí tak, aby byl pro Vás přístup na tyto webové stránky příjemným zážitkem.
Používáme nástroje Google Analytics, které nám pomáhají měřit provoz a statistiky používání s cílem pochopit, jak návštěvníci přistupují k našim webovým stránkám a jak je používají. Údaje shromážděné prostřednictvím cookies nám pomáhají zlepšovat Služby a zpracovávat statistiky o tom, jak návštěvníci využívají naše webové stránky. Upozorňujeme Vás, že Google v této souvislosti shromažďuje Vaše údaje prostřednictvím nástroje Google Analytics na našich webových stránkách. Více o tom, jak Google používá Google Analytics a jak shromažďuje a zpracovává Vaše údaje, naleznete na adrese www.google.com/policies/privacy/partners/.
Údaje vztahující se ke cookies uchováváme po dobu maximálně dvou let.
8.3Jak spravovat Vaše preference cookies
Většina internetových prohlížečů Vám umožňuje spravovat preference týkající se cookies změnou nastavení internetového prohlížeče. Jestliže souhlasíte s tím, že můžeme používat cookies, později se však rozhodnete cookies zakázat, můžete vymazat soubory cookies, které máte v počítači, a změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby soubory cookies byly v budoucnu zablokovány. Funkce „Help” (Nápověda) ve Vašem prohlížeči by Vám měla poradit, jak cookies zakázat. Níže uvedené internetové odkazy poskytují návody na správu nastavení cookies v nejvíce používaných internetových prohlížečích:
•Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)
•Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies)
•Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies)
•Safari (http://support.apple.com/kb/index?page=search&fac=all&q=cookies%20safari)

Nechcete-li, aby Váš internetový prohlížeč umožňoval použít Google Analytics, můžete nainstalovat doplněk k prohlížeči Google Analytics (add-on) na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Kromě toho můžete navštívit stránky www.aboutcookies.org, které obsahují podrobné informace o tom, jak nastavit cookies v různých internetových prohlížečích.
Upozorňujeme Vás, že jestliže cookies zakážete, nemusíte mít přístup ke všem funkcím a stránkám našich webových stránek.

9.ZJIŠŤOVÁNÍ POLOHY
9.1Obecná zásada
Na základě Vašeho předem daného souhlasu můžeme shromažďovat a zpracovávat údaje vztahující se ke zjišťování Vaší polohy v našem nákupním centru v době, když jste přihlášeni v našich mobilních aplikacích pro účely měření četnosti a trvání Vašich návštěv a Vašich tras v rámci našeho nákupního centra.
9.2Jak používáme údaje o Vaší poloze
Aby bylo možné určit Vaši polohu v nákupním centru, bude se od Vás požadovat, abyste měli aktivní funkci Bluetooth ve Vašem mobilním telefonu. Chcete-li pouze kontrolovat mapu, aktivace funkce Bluetooth se nepožaduje. Upozorňujeme Vás, že mimo nákupní centrum nebudeme Vaši polohu zjišťovat. Zjišťování polohy aktivují pouze signalizační majáky instalované ve společných prostorech nákupního centra. Údaje o Vaší poloze v nákupním centru budeme shromažďovat a zpracovávat pouze tehdy, dostaneme-li předem od Vás souhlas se zjišťováním Vaší polohy.
9.3Jak spravovat Vaše preference, které se týkají zjišťování Vaší polohy
(i)V nastavení mobilní aplikace
Při Vašem prvním přihlášení v mobilní aplikaci budeme od Vás požadovat souhlas se zjišťováním polohy Vašeho mobilního telefonu.
Zjišťování polohy můžete kdykoli na svém mobilním telefonu zakázat prostřednictvím nastavení tohoto zařízení.

10.DALŠÍ SLUŽBY
Abychom vylepšili Vaše zážitky při návštěvách našich nákupních center, vyvinuli jsme novou službu nazývanou Smart Park and In & Out.
Kdykoli se přihlásíte ke svému účtu, abyste mohli používat službu „Smart Park“, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom umožnili nalezení Vašeho osobního automobilu pomocí údajů pro zjišťování polohy v parkovacích prostorách našich nákupních center. Pokud se však ke svému účtu nepřihlásíte, nebudou se žádné takové osobní údaje zpracovávat.
Chcete-li využívat výhod služby „In & Out“, budeme zpracovávat osobní údaje, které jste nám poskytli při vytváření Vašeho účtu, jak je uvedeno výše, a dále údaje z Vaší státní poznávací značky, které umožňují automaticky otevírat parkovací závory, když přijíždíte do našich nákupních center nebo z nich odjíždíte.
Kromě toho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje při využívání služeb „Smart Park“ a „In & Out“, abychom Vás informovali o jakýchkoli nových službách, které případně vyvineme a které by pro Vás mohly být zajímavé.
Tyto osobní údaje nesdílíme s třetími stranami ani je nezpřístupňujeme třetím stranám a nepoužíváme je k jiným než výše uvedeným účelům. Tímto potvrzujete, že jste byli informováni o Vašich právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zvláště o právech podle § 12 a § 21, nebo jiného relevantního právního předpisu aplikovaného na nás jako na správce dle příslušné jurisdikce, tj. že máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a že, zjistíte-li nebo domníváte-li se, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména abychom zablokovali, opravili, doplnili nebo zlikvidovali Vaše osobní údaje. Chcete-li uplatnit tato práva, obraťte se na nás na kontaktní e-mailové adrese infocch@unibail-rodamco.com. Můžeme od Vás požadovat, abyste prokázali svou totožnost předložením identifikačního průkazu. Po ověření Vaší totožnosti odpovíme během přiměřené doby.

11.PROPOJENÍ NA JINÁ MÍSTA
Můžeme Vám navrhovat hypertextová propojení (linky) z našich Služeb nebo ze sdělení, která dostanete v rámci Služeb, na webové stránky třetích stran nebo na internetové zdroje. Žádná z těchto webových stránek nebo internetových zdrojů není pod naší kontrolou a nemůžeme nést odpovědnost za zásady ochrany soukromí ani obsah třetích stran. Prostudujte si pečlivě jejich zásady ochrany soukromí, abyste zjistili, jak shromažďují a zpracovávají Vaše osobní údaje.

12.AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tyto Zásady ochrany soukromí můžeme čas od času upravit nebo aktualizovat. Jakékoli změny těchto Zásad ochrany soukromí nabydou účinnosti zveřejněním upravených Zásad ochrany soukromí prostřednictvím Služeb. V případě změn, které budeme považovat za významné a které budou dle platných právních předpisů vyžadovat Váš souhlas, Vás budeme informovat prostřednictvím Služeb a podle potřeby si vyžádáme Váš souhlas.